General information about Sao Lim Kung Fu Informatie over Master S.B. Lee Master S.B. Lee foto gallery Contact opnemen met Master S.B. Lee English
 

 

Zoals er veel verschillende stijlen zijn, wordt de beoefening van een stijl mede ontleend aan de principes, kennis en vaardigheden van de instruerende Meester (de Master). Master S.B. Lee legt de nadruk op de innerlijke kennis in het beoefenen van zijn stijl en heeft daarbij een diepgang en fysieke en spirituele zelfkennis ontwikkeld die uniek is in de wereld van de vechtkunst.

In zijn jarenlange ontwikkeling is Master S.B. Lee tot de ontdekking gekomen dat zijn ontwikkelingen in de vechtkunst een specifieke stijl ontgroeid is. Het is dan ook mogelijk de vaardigheden in vrijwel alle vechtkunst stijlen toe te passen, omdat zijn ontwikkelde innerlijke inhoud in het uitvoeren van technieken even effectief in alle stijlen toe te passen is – deze vaardigheden bouwen dan ook voort op rudimentaire bewegingen.

Zijn vergevorderde stadium in het beheersen en combineren van fysieke en innerlijke bewegingen bij het beoefenen van vechtkunst, brengen het fysieke, geestelijke en spirituele samen in een gebalanceerde uiting van gecontroleerde technieken.

Master S.B. Lee heeft niet alleen de uitvoering van technieken in het combat aspect van vechtkunst onder controle, maar ook die van: chi, lichaam, omgeving en de innerlijke energie - gebruikt in de beoefening van de sao Lim vechtkunst.

   
 

 

Kung Fu kent een traditie van ongeveer 2500 jaar oud. Een Taoïstische Indiase boeddhistische monnik (Bodhidharma genaamd) trok vanuit India naar China, waarna hij de Kung Fu vechtkunst ontwikkelde.

De Taoïstische boeddhistische monnik ontwikkelde zijn Kung Fu gebaseerd op natuurlijke bewegingen. De basisaspecten van de Sao Lim Kung Fu zijn: veel oefening, ademhalingstechnieken, ontspanning, focus en het verharden van bepaalde delen van het lichaam.

Hierbij wordt gestreefd naar een vorm van volmaaktheid of perfectie in beweging, ademhaling, concentratie en gevoel. Sao Lim is een ultieme vorm van zelfontdekking, waarvan alle andere moderne vechtkunst zijn afgeleid.

Het beheersen van een Sao Lim Kung Fu stijl, is een ontwikkeling die vele jaren in beslag neemt. De diepgang gaat dan ook verder dan alleen technieken voor combat of zelfverdediging om de oneindige mogelijkheden van het menselijke functioneren verder te onderzoeken en verbeteren.

Dit alles is gebaseerd op de balans en harmonische samenwerking van lichaam, ziel (spirit) en geest. Sao Lim Kung Fu is dan ook vermengd met de principes en lering van
het Boeddhisme.